İş İnkübatörü/İŞGEM Firma Sahibi Anket Çalışması


Bu anket Kalkınma Bakanlığınca; İş İnkübatörleri/İŞGEM politikasının sonuçlarını değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Ankette doldurduğunuz veriler başka hiçbir yerde ve farklı amaçlar için kullanılmayacaktır. Göstermiş olduğunuz ilgi ve özen için şimdiden teşekkür eder, saygılar sunarız…


Bu ankette 30 soru var.
  Kişisel gizliliğiniz üzerine bir not
Bu anket anonimdir.
Özellikle bu amaçla bir soru sorulmadıysa, anket yanıtlarınızın kayıtları kimliğinizle ilgili bir bilgi içermez. Bu ankete erişmek için bir pin kodu kullandıysanız, bu belirleyici pin kodunun yanıtlarınız ile ilişkilendirmeyeceğinden emin olabilirsiniz. Pin kodları ayrı bir veri tabanında tutulur ve yalnızca anketi tamamladığınızda ya da yapmaktan vazgeçtiğinizde güncellenir. Anket yanıtları ile pin kodlarını ilişkilendirmenin bir yolu yoktur.
 

İş İnkübatörü/İŞGEM Firma Sahibi İçin Hazırlanan Anket


*1 Faaliyet gösterdiğiniz iş inkübatörünü/İŞGEM'i belirtiniz.
Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin
*2 Cinsiyetiniz nedir?
*3 Kaç yaşındasınız?

Bu alana yalnız rakam yazılabilir.

*4 Eğitim durumunuz nedir?
Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin
5 İş inkübatörünü/İŞGEM'i tercih etmenize neden olan en önemli üç faktörü seçiniz.
Lütfen en çok 3 yanıt seçin
*6 Kendinize ait ilk işyerini mi açmaktasınız?
*7

Kaç yıldır girişimcisiniz?


Bu alana yalnız rakam yazılabilir.

*8 İlk firmanınızı kurmadan önce girişimcilik eğitimi aldınız mı? 
9 Eğer girişimcilik eğitimi aldıysanız  bu tarz eğitimleri faydalı buluyor musunuz?
Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin
*10 İş inkübatöründe/İŞGEM'de kaçıncı yılınız?
Aşağıdaki yanıtlardan birini seçin
11 Hangi alanda faaliyet gösteriyorsunuz? 
Uyanların tümünü seçin
Help(Birden fazla tercih yapılabilir.)
12 Şeçtiğiniz sektörler arasında imalat var ise alt başlıklarını seçiniz.
Uyanların tümünü seçin
*13 İşliğiniz kaç m2’dir?

Bu alana yalnız rakam yazılabilir.

14 Yatırım amaçlarınızı önceliğine göre sıralayınız?
Soldaki listede, en yüksek dereceli ögeden başlayarak en düşük dereceli ögeye doğru sırayla tıklayın.
Üretim kapasitesini geliştirme
Teknoloji yenileme
Yeni ürün geliştirme
Yeni işletme yeri temini
Dış ticaret kapasitesinin geliştirilmesi
15 Kuruluş yılından itibaren yıllık ortalama kaç personel çalıştırıyorsunuz? 

Bu alanlara yalnız rakam yazılabilir

Help(Personel sayıları, belirtilen yıllar için ortalama yıl rakamı olarak yazılmalıdır)
*16 Firmanızın finansman ihtiyaçlarını hangi araçlardan temin etmektesiniz?
Uyanların tümünü seçin
17 Firmanızın kuruluş yılından itibaren kamu kurum ve kuruluşlarından destek aldınız mı?
18 Cevabınız evet ise, hangi yıl ne kadar destek aldınız (TL)? 

Bu alanlara yalnız rakam yazılabilir

Help(Yıllar itibarıyla rakam olarak yazılmalıdır, kamu desteği olmayan yıllarda “0” yazılmalıdır.)
*19 Faaliyetleriniz kapsamında hangi tür desteklerden faydalanmaktasınız? 
Uyanların tümünü seçin
20 Bölgenizde yer alan kalkınma ajansından destek başvurusunda bulundunuz mu? 
21 Eğer kalkınma ajansı desteğine başvurduysanız destek almaya hak kazandınız mı?
22 Yıllar itibarıyla patent başvurusunda bulundunuz mu? 
23 Eğer patent başvurusunda bulunduysanız hangi yıllarda kaç adet başvuru olmuştur? 

Bu alanlara yalnız rakam yazılabilir

Help(Yıllar itibarıyla rakam olarak yazılmalıdır, başvuru olmayan yıllarda “0” yazılmalıdır.)
24 Yıllar itibarıyla marka başvurusunda bulundunuz mu?
25 Eğer marka başvurusunda bulunduysanız hangi yıllarda kaç adet başvuru olmuştur? 

Bu alanlara yalnız rakam yazılabilir

Help(Yıllar itibarıyla rakam olarak yazılmalıdır, başvuru olmayan yıllarda “0” yazılmalıdır.)
26 İş inkübatöründe/İŞGEM'de danışmanlık ve yönetim hizmetleri kapsamında aşağıdaki hizmetler sunulmakta mıdır? Eğer sunuluyorsa memnuniyet düzeyinizi belirtir misiniz?
  Sunulmakta Sunulmamakta   Çok memnunum Memnunum Kısmen memnunum Memnun değilim Hiç memnun değilim   Yanıt yok
İş planı için danışmanlık hizmeti
Finansal yönetim danışmanlığı ve/veya muhasebe desteği hizmeti
Tanıtım ve pazarlama desteği hizmeti
Hukuki danışmanlık hizmeti
E-ticaret desteği hizmeti
Kümelenme faaliyetlerinin özendirilmesine yönelik hizmetler
İŞGEM'deki diğer girişimcilerle işbirliği oluşturmaya yönelik hizmetler
Diğer İŞGEM'lerdeki girişimcilerle işbirliği kurulmasına yönelik hizmetler
27 İş inkübatöründe/İŞGEM'de lojistik ve destek hizmetleri kapsamında aşağıdaki hizmetler sunulmakta mıdır? Eğer sunuluyorsa memnuniyet düzeyinizi belirtir misiniz?
  Sunulmakta Sunulmamakta   Çok memnunum Memnunum Kısmen memnunum Memnun değilim Hiç memnun değilim   Yanıt yok
Üretim alanı imkânı
Laboratuvar/ortak araştırma alanı imkânı
Ofis hizmetleri (ofis ekipmanları kullanımı, posta servisi, internete erişim)
Sekretarya hizmeti
28

İş inkübatörü/İŞGEM tarafından ve/veya aracılığıyla mesleki eğitim hizmetleri kapsamında aşağıdaki eğitim hizmetleri sunulmakta mıdır? Eğer sunuluyorsa memnuniyet düzeyinizi belirtir misiniz?


  Sunulmakta Sunulmamakta   Çok memnunum Memnunum Kısmen memnunum Memnun değilim Hiç memnun değilim   Yanıt yok
Finans yönetimi becerisi eğitimi (finansal hesaplar ve muhasebe defter tutma)
Girişimcilik eğitimi hizmeti
Personel eğitim hizmetleri
Yöneticilik becerisinin geliştirilmesi eğitimi (planlama, organizasyon, tanıtım ve pazarlama)
29 Anketi cevaplayan kişinin;
30 Bu ankette geçen konuların dışında belirtmek istediğiniz herhangi bir görüş var mı? Yanıtınız evet ise, bunları aşağıdaki boşluğa yazınız.