On Birinci Kalkınma Planı Vatandaş Anketi


 

On Birinci Kalkınma Planı Vatandaş Anketine hoş geldiniz.  

        Ülkemizin gelecek beş yıl içinde ulaşmak istediği hedefleri ortaya koyacak olan On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) hazırlıkları, T.C. Kalkınma Bakanlığı önderliğinde geniş katılımlı Özel İhtisas Komisyonları ve istişare toplantıları ile başlatılmıştır.


    On Birinci Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında, yerel paydaşların, kadınların, gençlerin ve doğrudan vatandaşların kalkınma planı sürecine dahil olması hedeflenmektedir.  Bu kapsamda toplumun tüm kesimlerinin plandan beklentileri ile katkılarını almak ve plana yansıtmak amacıyla bir anket çalışması düzenlenmektedir. Bu anket vasıtasıyla sunacağınız katkılar planın önceliklerinin belirlenmesine ışık tutacaktır.

 

       Anket süresi yaklaşık 1-2 dakika olup vermiş olduğunuz cevaplar hiçbir kurum ya da kuruluşla paylaşılmayacaktır.

       Katkılarınız ve duyarlılığınız için teşekkür ederiz.Öncelik SıralamasıÖnümüzdeki plan döneminde Türkiye’nin kalkınma öncelikleri nelerdir?

(Alternatifler arasından beş tanesini çift tıklayarak ya da boş alana sürükleyerek seçiniz. Seçilen başlık kutularını önem sırasına göre aşağı veya yukarı sürükleyerek 1’den 5’e kadar sıralayınız.)


Lütfen 5 yanıt seçin
Demokrasi, Adalet, Güvenlik
Kamu Hizmet Sunumu ve Yönetişim
Eğitim
Sağlık
Gelir Dağılımı
İstihdam
Ekonomik İstikrar
Teknolojiye Dayalı Yenilikçi ve Rekabetçi Üretim
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Tarım ve Kırsal Kalkınma
Ulaştırma
Enerji
Çevre
Turizm
Bölgesel Gelişme
Kentsel Yaşam
Uluslararası İşbirliklerinin Geliştirilmesi